Wybory do Sejmu i Senatu RP oraz Referendum Ogólnokrajowe
Transmisja z obrad Rady Gminy Rząśnia
Bezpłatny system informacji lokalnej SISMS
Ostrzeżenia Meteorologiczne

Wyłożenie do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z Obwieszczeniem Wójta Gminy Rząśnia z dnia 24 marca 2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko informujemy o opublikowaniu/wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Stróża, Ścięgna, Zabrzezie, gmina Rząśnia; 2) ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projekt...