Wójt Gminy Rząśnia, informuje mieszkańców gminy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni przygotuje paczki noworoczne dla dzieci w wieku od 1 roku do 15 lat z rodzin, które kwalifikują się do korzystania z pomocy społecznej tj., których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w ustawie o pomocy społecznej: 351,00 zł netto.

W związku z powyższym, osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów potwierdzających uzyskanie dochodów za miesiąc listopad br. do dnia 22.12.2010 r. do godz. 15.00.