Urząd Gminy w Rząśni uprzejmie informuje, że 31 stycznia 2017 roku upływa termin złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz do wniesienia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w 2017 r.

Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych. Niezłożenie powyższego oświadczenia i niedokonanie opłaty w odpowiedniej wysokości i w określonym terminie, skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.

Wpłaty należy dokonywać:
– na rachunek Urzędu Gminy w Rząśni, ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia, ESBANK Bank Spółdzielczy Radomsko, Filia w Rząśni, nr: 02 8980 0009 2030 0105 2677 0002. W  tytule wpłaty należy podać adres placówki wraz z dopiskiem: „wpłata I raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 roku”,
– lub w kasie Urzędu Gminy w Rząśni, ul. Kościuszki 16 (kasa czynna od poniedziałku do piątku 8:00 – 13:00).

 

Pliki do pobrania:
oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.