Z przyjemnością informujemy, że Ochotnicza Straż Pożarna w Rząśni otrzymała zaszczytne wyróżnienie i certyfikat „Ekologicznej jednostki” za zaangażowanie w ochronę środowiska poprzez oddanie do recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ramach akcji „OSP na straży środowiska”.

Otrzymany certyfikat potwierdza, że OSP Rząśnia wykazała się odpowiedzialnością ekologiczną podejmując działania na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. W opinii podmiotów wydających certyfikat jednostka przyczyniła się do minimalizowania negatywnego wpływu odpadów elektrycznych i elektronicznych na środowisko naturalne, a także do szerzenia świadomości ekologicznej.

Otrzymanie wyróżnienia ma związek z przekazaniem prawie 13 ton elektrośmieci w akcji „OSP na straży środowiska”.  Przypomnijmy, że akcja, nad którą patronat objęło Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz Lasy Państwowe, polega na przekazaniu zaangażowanych w akcję OSP funduszy na działalność za każdą zebraną tonę elektrośmieci. Jest formą wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych w pozyskaniu dodatkowych środków finansowych na jej działalność, która bardzo często wykracza poza typowe działania ratowniczo – gaśnicze i przybiera postać aktywności na rzecz całych społeczności lokalnych w bardzo wielu obszarach – nie tylko tych leżących po stronie na przykład, obowiązków gminy, ale służących oddolnym, lokalnym i własnym inicjatywom mieszkańców, którzy w ten sposób dzięki samodzielnemu zaangażowaniu mogą realizować potrzebne im właśnie projekty.

 

OSP Rząśnia jednostką ekologiczną