Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

W załączeniu podajemy do publicznej wiadomości Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia UGO.0050.12.2019.AD z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.

Plik do pobrania:
Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia UGO.0050.12.2019.AD z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.