W załączeniu publikujemy Ogłoszenie Wójta Gminy Rząśnia o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie wsparcia w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez naukę pływania dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rząśnia w 2018 roku.

Plik do pobrania:
Ogłoszenie Wójta Gminy Rząśnia o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.