W załączeniu podajemy do publicznej wiadomości Ogłoszenie Wójta Gminy Rząśnia o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zielęcinie.

Plik do pobrania:
Ogłoszenie Wójta Gminy Rząśnia o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zielęcinie,
Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowiska: Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zielęcinie,
Klauzula informacyjna dotycząca postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora.