WÓJT GMINY RZĄŚNIA

ogłasza, iż po rozpatrzeniu wniosku na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Rząśnia w 2012 roku przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku przyznał dotację:

Ludowemu Klubowi Sportowemu „Czarni”, 98 – 332 Rząśnia, ul. Kościuszki 16

w wysokości: 630 000,00 zł

na realizację zadania pod nazwą: Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu na obszarze Gminy Rząśnia.