Wójt Gminy Rząśnia ogłasza, iż po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2013 roku przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku przyznał dotację w formie wsparcia Międzyszkolnemu Uczniowskiemu  Klubowi  Sportowemu „MEDUZA”  w Pajęcznie, ul. Sienkiewicza 5  w wysokości 15.000,00 zł na realizację zadania:  „POWSZECHNA NAUKA PŁYWANIA DZIECI DO DZIESIĄTEGO ROKU ŻYCIA Z TERENU GMINY RZĄŚNIA”.