W załączeniu podajemy do publicznej wiadomości Ogłoszenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 23 marca 2023 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez naukę pływania dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rząśnia.

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie Wójta Gminy Rząśnia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez naukę pływania dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rząśnia,
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia – wzór wniosku,
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia – wzór umowy,
Załącznik nr 3 do Ogłoszenia – wzór sprawozdania.