Ogłoszenie o naborze członków do komisji konkursowej

W załączeniu podajemy do publicznej wiadomości Ogłoszenie Wójta Gminy Rząśnia o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez naukę pływania dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rząśnia.

Plik do pobrania:
Ogłoszenie Wójta Gminy Rząśnia wraz z załącznikami.