Wójt Gminy Rząśnia, zgodnie z Zarządzeniem Nr 11/2016 z dnia 24 maja 2016 r., ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Rząśni.
Szczegóły w załączonym pliku:
Zarządzenie Nr 11/2016 Wójta Gminy Rząśnia z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora w Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Rząśni,
Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Rząśnia z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i regulaminu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Rząśni, ul. 1 Maja 37, 98-332 Rząśnia.