W związku ze zmianą oraz doprecyzowaniem zasad montażu finansowego w ramach przygotowywanego wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 uwzględniającego wymianę źródeł ciepła na kotły gazowe, olejowe i peletowe (z wyłączeniem kotłów na ekogroszek), uprzejmie informujemy, że zmianie (zmniejszeniu) uległa wysokość wkładu własnego mieszkańca, który został określony na poziomie 1 tys. zł, z zastrzeżeniem przypadku nie uzyskania przedmiotowego dofinansowania – w której to sytuacji kwota wkładu własnego pozostaje niezmieniona i kształtuje się na dotychczasowym poziomie ok. 4 tys. zł.

W związku z tym możliwe jest dalsze składanie deklaracji uczestnictwa w projekcie do dnia 3 czerwca 2016 r. (piątek) – Urząd Gminy w Rząśni, pokój nr 22 (I piętro).

Ponadto informujemy, iż na podstawie danych zawartych w gromadzonych deklaracjach planowane są wizyty konsultanta przeprowadzającego wywiad techniczny dotyczący planowanych instalacji, których termin będzie ustalany indywidualnie.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy w Rząśni, pod nr tel. 44 631-71-22, wew. 226 lub 239.