Urząd Gminy w Rząśni informuje, że  w ramach  realizacji Powiatowego Programu Zdrowia Psychicznego w Pajęcznie na ulicy Wiśniowej 26  funkcjonuje Klub Pacjenta.

W każdą środę  osoby mogą bezpłatnie,  w godzinach od 9:00 do 18:00  uczestniczyć w  zajęciach socjoterapeutycznych, a w godzinach od  16:00-18:00   skorzystać z poradnictwa  psychologicznego.

W ramach udzielanego wsparcia  i pomocy psychologicznej prowadzone są konsultacje  indywidualne dla osób z nerwicą lękową, problemem alkoholowym (współuzależnionych-niepijących członków rodziny), doświadczających przemocy domowej, z problemami rodzinnymi, małżeńskimi, zawodowymi (stres z przejściem na emeryturę, utratą pracy, mobbingiem).