Biuro Powiatowe Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Pajęcznie dysponuje ofertą wypoczynku zimowego dla dzieci rolników, uprawnionych do świadczeń  KRUS w 2016r. dofinansowanych z Funduszu  Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

• Wiek  uczestników: 8-16 lat (rocznik od 2000 do 2008)

•  Termin wypoczynku: 15.02.2016 r. – 24.02.2016 r.

• Liczba miejsc: ograniczona

• Miejsce kolonii: Willa ,,Krzesanica”, ul. Broniewskiego 25,  34-500 Zakopane

Koszt pobytu wynosi 400,00 PLN.

Świadczenia:

• opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,

• całodobowa opieka pielęgniarki oraz lekarza na wezwanie,

• ubezpieczenie NNW,

• transport na i z miejsca wypoczynku,

• zakwaterowanie i wyżywienie (5 posiłków dziennie),

• bogaty program kulturalno-oświatowy:

–  zajęcia sportowo-rekreacyjne,

– wycieczki piesze po górach,

–  zajęcia ruchowe z wykorzystaniem sprzętu zimowego (narty, sanki, łyżwy itp.).

Dodatkowo informujemy, że:

1) uczestnicy zobowiązani są do zabrania na kolonię wypełnionej karty uczestnika (karta do odebrania   w Biurze Izby Rolniczej) oraz zabrania na wypoczynek aktualnej legitymacji szkolnej.

2) przekazania za pomocą osoby odpowiedzialnej za organizowanie grupy w terenie, oryginałów (kopie nie są uznawane) zaświadczeń KRUS wystawionych przez placówkę terenową do biura

3) w przypadku, gdy rodzic dziecka posiada nazwisko inne niż nazwisko dziecka, należy  napisać pismo wyjaśniające i załączyć do zaświadczenia, lub wyjaśnienie powinno być napisane na dokumencie  z KRUS i własnoręcznie podpisane.

Prosimy o kontakt: 510-474-813 lub 608-524-729.

Termin zgłaszania do 27 stycznia 2016r.

Biuro Powiatowe

Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

w Pajęcznie

98-330 Pajęczno, ul. 1 Maja 13/15

Tel. 510-474-813

e-mail: irbelchatow@)o2.pl