W załączeniu przedstawiamy ofertę studiów podyplomowych organizowanych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej jako lider kształcenia podyplomowego w obszarach ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa powszechnego oraz ochrony ludności posiada kompleksową ofertę edukacyjną w tym zakresie.

Plik do pobrania:
oferta studiów podyplomowych organizowanych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.