W załączeniu podajemy do publicznej wiadomości Obwieszczenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 31 stycznia 2024 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko dla obrębów, Biała, gmina Rząśnia, Rekle, Zielęcin, gmina Rząśnia, Rząśnia, gmina Rząśnia, Suchowola, Gawłów, gmina Rząśnia.

 

Plik do pobrania:
Obwieszczenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 31 stycznia 2024 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko.