W związku ze zgłoszonymi przypadkami pogryzień ludzi przez psy, Wójt Gminy Rząśnia przypomina o obowiązku trzymania psów na terenie ogrodzonym, w sposób uniemożliwiający samodzielnie wydostanie się zwierzęcia, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o ochronie zwierząt.

Jednocześnie przypomina się, iż zgodnie  z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz. U. z 2014 r.  poz. 1539 z późn. zm.) o obowiązkowym szczepieniu psów przeciwko wściekliźnie spoczywającym na posiadaczu zwierząt.

Zgodnie z dyspozycją art. 77 Kodeksu Wykroczeń (tj. Dz.U. 2015 poz.1094 z późn. zm.) wobec osób, które nie będą wykonywać obowiązków wynikających w w/w ustaw będą wyciągane konsekwencje karne w postaci kary grzywny lub kary nagany.