W 1918 roku, po 123 latach niewoli, Polska na skutek zawirowań historycznych I wojny światowej i związanych z nimi upadku trzech wielkich mocarstw, odzyskała niepodległość. Decyzją demokratycznych władz II RP z 1937r. wydarzenie to upamiętniane jest 11 listopada jako Narodowe Święto Niepodległości.

W Gminie Rząśnia, w hołdzie złożonym Ojczyźnie odbyły się gminne uroczystości niepodległościowe, w których uczestniczyli m. in. Wójt Gminy Tomasz Stolarczyk, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Szydłowski, radni i sołtysi gminni, dyrektorzy i kierownicy jednostek gminnych oraz placówek oświatowych, poczty sztandarowe Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych oraz harcerze z 7 Drużyny Starszoharcerskiej „Iskra” z Rząśni, a także liczni mieszkańcy gminy Rząśnia.

Uroczystości rozpoczęły się uroczystą Mszą Św. w intencji Ojczyzny po której jej uczestnicy mogli wysłuchać koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Rząśnia. Po tej części obchodów zgromadzeni udali się na cmentarz parafialny w Rząśni, gdzie złożono symboliczne kwiaty dziękczynne na bezimiennych grobach poległych za naszą wolność.

Po oddaniu hołdu poległym zakończono oficjalną część uroczystości.

Poniżej mogą Państwo obejrzeć krótką galerię zdjęć z obchodów.

Zdjęcia: Anna Czyżycka

Przypominamy również, iż kolejnym elementem obchodów Narodowego Święta Niepodległości w gminie Rząśnia jest zaplanowany na jutro, tj. sobotę 14 listopada 2015 r. na godz. 16:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Rząśni Wieczór Pieśni Patriotycznych „Raduje się serce, raduje się dusza…”, na który zapraszają Dyrektor, Nauczyciele, Harcerze, Uczniowie Gimnazjum im. J. Kochanowskiego w Rząśni, Gminny Ośrodek Kultury w Kodraniu oraz Druhowie OSP w Rząśni.

plakat_11listopada_osp1-t.png