W związku z wejściem w życie z dniem 31 marca 2009 r. przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r., o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 18, poz. 97) informujemy przedsiębiorców, że zmianie uległy zasady związane z dokonywaniem wpisów do ewidencji działalności gospodarczej.

Od 31 marca br. obowiązuje jeden wzór formularza wniosku, zamiast dotychczas istniejących czterech.
Ponadto nie są już pobierane opłaty stałe związane z dokonaniem wpisu oraz zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

 

Pliki do pobrania:
Formularz EDG-1
Instrukcja wypełniania formularza EDG-1

Po kliknięciu w Czytaj więcej, mogą Państwo uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące nowej procedury. Informacji udziela również Pani Justyna Leszczyk pod nr tel. (0-44) 631-71-22.