Rodziny zainteresowane uzyskaniem zasiłków rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2023/2024, który rozpocznie się od 1 listopada, zobowiązani są do złożenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłków.

Wnioski na zasiłek rodzinny w formie elektronicznej składać można od 1 lipca 2023 r., 
Wnioski na zasiłek rodzinny w formie papierowej można składać od 1 sierpnia 2023 r.

Wysokości zasiłków rodzinnych 2023/2024

Rodzic bądź opiekun prawny może ubiegać się o wypłatę zarówno zasiłków rodzinnych, jak i dodatków do zasiłków.

W okresie od 1 listopada 2023 r. do 31 października 2024 r. kwota zasiłku rodzinnego wynosić będzie:

Zasiłek na dziecko w wieku od urodzenia do ukończenia 5 lat – 95 zł miesięcznie,
Zasiłek na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat – 124 zł miesięcznie,
Zasiłek na dziecko w wieku powyżej 18 lat do ukończenia 24 lat – 135 zł miesięcznie.

Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania zasiłku rodzinnego

Aby uzyskać zasiłek rodzinny lub dodatek do zasiłku należy spełnić kryterium dochodowe. Aktualnie wynosi ono 674 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie.
W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 764 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę.

Od dnia 1 stycznia 2016 r. przy ustalaniu dochodu rodziny uprawniającego do zasiłku rodzinnego i dodatków obowiązuje tzw. mechanizm „złotówka za złotówkę”. Według tego mechanizmu, przekroczenie  kryterium  dochodowego  przez rodzinę  ubiegającą się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami nie oznacza wykluczenia jej z systemu świadczeń rodzinnych, ale rodzina ta może otrzymać świadczenia, o które się ubiega odpowiednio pomniejszone o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego.

Wzory wniosków o świadczenia rodzinne 2023/2024 znajdują się pod niniejszym linkiem:I. Zasiłek rodzinny oraz dodatki – wzór wniosku do stosowania na obecny i na kolejny okres 2023/2024 – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Nowy okres zasiłkowy 2023/2024 - zasiłki rodzinne i dodatki

Nowy okres zasiłkowy 2023/2024 – zasiłki rodzinne i dodatki

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni.