Informujemy wszystkich zainteresowanych, że od dnia 30 listopada 2023 r. rozpocznie funkcjonowanie nowy serwis Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rząśnia pod bezpośrednim adresem www.bip.rzasnia.pl. Część najważniejszych informacji z bieżącą datą wprowadzania została powielona z poprzedniego BIP-u Urzędu.

Dotychczasowy system Biuletynu Informacji Publicznej został zarchiwizowany i wraz ze wszystkimi dostępnymi tam materiałami, będzie funkcjonował pod adresem archiwumbip.rzasnia.pl (zostanie również udostępniony jako odnośnik w menu nowego serwisu).

Dotychczasowy adres rzasnia.eobip.pl, zgodnie z kartą kontaktową BIP w serwisie gov.pl/bip przestaje obowiązywać.