Wraz z końcem listopada 2023 rok została zakończona inwestycja pn. „Budowa oświetlenia ulicznego wykorzystującego odnawialne źródła energii na terenie Gminy Rząśnia”.

W ramach inwestycji na terenie Gminy Rząśnia zostało wybudowanych 13 lamp oświetleniowych wykorzystujących odnawialne źródła energii. Oświetlenie to powstało na prośbę mieszkańców, którzy wnioskowali do Wójta Gminy Rząśnia o rozbudowę oświetlenia ulicznego w swoich miejscowościach.

Gmina w odpowiedzi na składane wnioski zdecydowała aby nie rozbudowywać istniejących instalacji oświetleniowych zasilanych tradycyjną metodą poprzez energie elektryczną z sieci ze względu na szybko rosnące ceny oraz koszty związane z oświetleniem ulicznym. Zastosowano więc lampy oświetleniowe wykorzystujące odnawialne źródła energii. Dodatkowym impulsem do montażu tego typu oświetlenia ulicznego była możliwość pozyskania dofinansowania inwestycji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Gmina wiosną 2023 roku złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wniosek o umorzenie części spłacanej pożyczki z przeznaczeniem tych środków finansowych na inwestycję w oświetlenie uliczne wykorzystujące odnawialne źródła energii. Warunkiem takiego umorzenia jest przeznaczenie tych środków na inwestycję proekologiczne. I tak w lipcu 2023 roku Wójt Gminy podpisał umowę z Funduszem na finansowanie budowy oświetlenia ulicznego składającego się z 13 niezależnych lam oświetleniowych.

W ramach umowy pozyskano 159.887,70 zł co stanowiło 80,46% kosztów całkowitych inwestycji, które wyniosły 198.716,99 zł brutto. Dzięki pozyskanemu wsparciu finansowemu wybudowano oświetlenie uliczne w następujących miejscowościach Rząśnia 4 szt., Zielęcin 2 szt., Broszęcin 2 szt. Rekle 2 szt., Suchowola 3 szt.

„Budowa oświetlenia ulicznego wykorzystującego odnawialne źródła energii na terenie Gminy Rząśnia”

„Budowa oświetlenia ulicznego wykorzystującego odnawialne źródła energii na terenie Gminy Rząśnia”

Tekst i zdjęcia: Michał Krawczyk.