Wojewoda Łódzki oraz Marszałek Województwa Łódzkiego po raz czwarty wspólnie organizują Konkurs „Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego”.

Konkurs organizowany jest od 2004 roku. Od roku 2010 jej fundatorami są jednocześnie wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska i marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień. Porozumienie to dodatkowo podniosło jej i tak już wysoką rangę. Nagroda ma charakter honorowy, a konkurs cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i wysokim prestiżem wśród przedsiębiorców regionu łódzkiego.NGWŁ sprzyja promocji laureatów, daje im możliwość prezentacji działań oraz popularyzuje wypracowane w regionie łódzkim drogi osiągania sukcesów gospodarczych na rynku polskim i rynkach zagranicznych. Stanowi wyróżnienie i podziękowanie dla przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych i wynalazców, osiągających najlepsze efekty ekonomiczne oraz cieszących się uznaniem w województwie, kraju i za granicą. Premiowane są podmioty budujące pozytywny wizerunek regionu. Istotnym kryterium jest, aby wnosiły one znaczący i trwały wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarczy województwa.

Zgłaszanie kandydatów:

Podmioty mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury do przyznania nagrody lub mogą być zgłaszane przez uprawnione organizacje tj.:   jednostki samorządu terytorialnego, jednostki samorządu gospodarczego, ośrodki doradztwa rolniczego, wyższe uczelnie, fundacje, stowarzyszenia oraz redakcje prasy, radia  i  telewizji.

Zgłaszający przekazują wypełnione wnioski o przyznanie Nagrody w roku 2014, których wzór zawiera załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu do Sekretariatu Nagrody do dnia 13 czerwca 2014 roku (po 1 egz. w formie papierowej i elektronicznej).

Formularze wniosków dostępne są w Sekretariacie Konkursu jak i na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi:  www.lodzkie.eu (baner: „Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego”) oraz  na  stronie  internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: www.lodzkie.pl (baner: „Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego”).

Wniosek papierowy przekazany do Sekretariatu Konkursu Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego, zostaje zarejestrowany, sprawdzony pod względem zgodności z wersją elektroniczną oraz pod względem spełnienia wymogów  formalnych, a następnie poddany procedurze kwalifikacyjnej przez członków Kapituły Konkursu Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego