Na prośbę Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, informujemy, że Biuro ogłosiło 8 września 2023 r. nabór kandydatów do pracy na stanowisko: specjalisty lub starszego specjalisty w Zespole ds. Transformacji Regionu (2 etaty). Termin składania ofert: do 22 września 2023 r.

Zachęcam do aplikowania osoby, które mogą być zainteresowane podjęciem pracy w charakterze doradcy klimatycznego i którym bliska jest idea neutralności klimatycznej.

Nabór jest prowadzony jest z związku z realizacją przez Województwo Łódzkie projektu LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040”.
Zakres zadań będzie obejmował:
– prowadzenie doradztwa energetycznego, rolnośrodowiskowego i agroleśnego dla mieszkańców, jednostek samorządu terytorialnego oraz małych i średnich przedsiębiorstw z 35 gmin z Obszaru Transformacji,
– działania edukacyjne, komunikacyjne i informacyjne dotyczące osiągania neutralności klimatycznej;
– realizację operacji przewidzianych w Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego.

Praca wiąże się z wyjazdami terenowymi oraz współpracą z innymi instytucjami i interesariuszami. Co ważne, wyłonieni pracownicy będą mieli zapewniony udział w rocznych studiach podyplomowych
z zakresu ochrony środowiska oraz zarządzania procesami sprawiedliwej transformacji. Studia te rozpoczną się w październiku br. w Poznaniu lub Koninie w formule hybrydowej (stacjonarnie i on-line).

Szczegółowe informacje: Ogłoszenie o naborze.