W imieniu Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Sieradzu zapraszamy na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego.

Podczas indywidualnych konsultacji, każdy zainteresowany otrzyma informację m.in. w zakresie środków na otwarcie działalności gospodarczej, dotacji i pożyczek na rozwój firmy, wsparcia dla organizacji pozarządowych, a także aktualnych i planowanych konkursów w ramach Funduszy Europejskich. Przedstawione zostaną możliwości wsparcia na realizację własnych pomysłów oraz wyjaśnimy zasady ubiegania się o wsparcie ze środków unijnych.

Konsultacje odbędą się: 14 lipca 2023 r. w godz. 12:00 – 14:30 w Urzędzie Gminy w Rząśni, ul. 1 Maja 37.

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich