„Młodzi na start” – dotacja na własną firmę

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że od 24 kwietnia 2021 r. rozpoczyna rekrutację do projektu „Młodzi na start”.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 120 osób w wieku od 18 do 29 roku życia zamieszkujących województwo łódzkie, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku w związku z pandemią COVID-19, zamierzających prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej 12 miesięcy.

W ramach projektu uczestnicy objęci wsparciem otrzymają:
– wysokiej jakości usługi szkoleniowe (indywidualne i grupowe), dostępne na etapie poprzedzającym założenie działalności gospodarczej,
– stypendium szkoleniowe.
– wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawane w formie stawki jednostkowej w wysokości 23 050, 00 zł.
– wsparcie finansowe pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków koniecznych do poniesienia w wysokości 2600 zł przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Więcej informacji, dokumenty rekrutacyjne, itp. mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej ŁARR po bezpośrednim linkiem: larr.pl/mlodzi-na-start-dofinansowanie-na-wlasna-dzialalnosc.

"Młodzi na start" - dotacja na własną firmę. Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

„Młodzi na start” – dotacja na własną firmę. Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.