Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pn. „Przygotowanie wniosku o  dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”.
Spotkanie odbędzie się dnia:

  • 27 listopada 2015 r. w godz. 12:15 – 15:15 (rejestracja od godz. 12:00) w Urzędzie Miasta i Gminy  w Działoszynie, ul. Piłsudskiego 21, sala konferencyjna.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu, prosimy o wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres: LPISieradz@lodzkie.pl, do dnia 26 listopada 2015 r. do godz. 12:00.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy w szczególności osoby z terenu Podregionu Zachodniego Województwa Łódzkiego (tj. powiatów: sieradzkiego, zduńskowolskiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, łaskiego, poddębickiego, pajęczańskiego).

lpi_sieradz_zaproszenie_dzn-t.jpg

Pliki do pobrania:
program szkolenia,
formularz zgłoszeniowy.