W imieniu współpracującej z naszym samorządem Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. serdecznie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców z terenu naszej gminy na spotkanie informacyjne dotyczące „Zwolnienie z podatku dochodowego z tytułu nowej inwestycji”.

Spotkanie odbędzie się 28 listopada 2022 r. (poniedziałek) w Urzędzie Gminy w Rząśni o godz. 11:00.
Z przyczyn organizacyjnych spotkanie zostało przełożone na dzień 2 grudnia 2022 r. (piątek) . Prelekcja odbędzie się w  Urzędzie Gminy w Rząśni o godz. 11:00.
Informujemy, że na wniosek Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – organizatora spotkania – planowane na dzień 2 grudnia br. spotkanie z Przedsiębiorcami, zostało  odwołane.

Wsparcie oferowane przez ŁSSE jest przeznaczone głównie dla zakładów produkcyjnych, również dla projektów związanych z usługą magazynowania oraz dla usługi (IT, księgowych, architektonicznych, BBO,SSC). Wykluczone są natomiast: handel, usługi hotelarskie, gastronomiczne, usługi budowlane, transport.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna