Uprzejmie informujemy, że w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. mieszkańcy gminy Rząśnia, przy najwyższej frekwencji w powiecie pajęczańskim i jednej z najwyższych w kraju, tj. 79.43%(zagłosowało 3 081 osób na 3 879 uprawnionych do głosowania), zdecydowali, iż:

Wójtem Gminy Rząśnia został Tomasz Stolarczyk przy poparciu 59.15% głosujących (1 803 głosy).
Jego kontrkandydaci otrzymali:
– Paweł Sikora 29.72% głosujacych (906 głosów),
– Marcin Ławniczek 11,12% głosujących (339 głosów).

Z kolei na Radnych Gminy Rząśnia zostali wybrani:
W okręgu nr 1:
– Marian Brożyna, (340 głosów)
– Andrzej Szydłowski, (308 głosów)
– Tadeusz Nicpoń. (218 głosów)
W okręgu nr 2:
– Michał Szatan, (296 głosów)
– Tomasz Pełka, (205 głosów)
– Zdzisław Łakomski. (146 głosów)
W okręgu nr 3:
– Sławomir Juszczyk. (90 głosów)
W okręgu nr 4:
– Sylwester Sobczak. (181 głosów)
W okręgu nr 5:
– Mirosław Olczak, (133 głosy)
– Grzegorz Wojewoda. (113 głosów)
W okręgu nr 6:
– Piotr Sokołowski. (80 głosów)
W okręgu nr 7:
– Marcin Dragan, (170 głosów)
– Włodzimierz Hachurski. (145 głosów)
W okręgu nr 8:
– Sławomir Boroń. (162 głosy)
W okręgu nr 9:
– Dorota Słomian. (74 głosy)

Szczegółowe wyniki wyborów mogą Państwo poznać po przeczytaniu protokołów z głosowania sporządzonych przez Gminą Komisję Wyborczą w Rząśni opublikowanych wBiuletynie Informacji Publicznej.