Minister Obrony Narodowej ogłosił termin kwalifikacji wojskowej w 2024 r. Czas trwania kwalifikacji wojskowej ustalony został na okres od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 30 kwietnia 2024 r.

W 2024 roku przed powiatowe komisje lekarskie, które przeprowadzają kwalifikację wojskową, stawić się będzie musiało ok. 230 tys. osób. To podobna liczba jak w 2023 roku.

INFORMACJE OGÓLNE:

Celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a mają ukończony 18 rok życia. Za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu odpowiada starosta.

Kwalifikacja wojskowa ogłaszana jest przez wojewodę na obszarze województwa w drodze obwieszczenia. Ogłasza się ją nie później niż na 14 dni przed dniem jej rozpoczęcia.

Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywane są przez wójtów za pomocą wezwań, które należy doręczyć co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem stawiennictwa.

PODCZAS KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ WYKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCE CZYNNOŚCI:
1) sprawdzenie tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
2) określenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
3) wstępne przeznaczenie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do poszczególnych form obowiązku obrony oraz przyjęcie wniosków o przeznaczenie do służby zastępczej;
4) wprowadzenie danych do ewidencji lub aktualizacja ewidencji wojskowej i przetwarzanie danych gromadzonych w tej ewidencji;
5) przekazywanie informacji i promowanie służby wojskowej;
6) wydanie zaświadczenia o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej;
7) nadanie stopnia wojskowego szeregowego i przeniesienie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do pasywnej rezerwy.

Kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w niżej podanych miejscach i terminach na administrowanym terenie przez WCR w Sieradzu:
powiat pajęczański – w Pajęcznie, w lokalu przy ul. 1 Maja 13/15, od dnia 12 lutego do dnia 26 lutego 2024 r., w godz. 9:00-15.00.

Informacje dotyczące kwalifikacji wojskowej w roku 2024 znajdują się również na poniższym plakacie oraz w pliku do pobrania: Obwieszczeniu Wojewody Łódzkiego z dnia 9 stycznia 2024 r.w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na obszarze województwa łódzkiego.

Kwalifikacja wojskowa 2024

Plik do pobrania:
Obwieszczenie Nr 1/2024 Wojewody Łódzkiego z dnia 9 stycznia 2024 r.w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na obszarze województwa łódzkiego.