Związek Banków Polskich prowadzi kampanię informacyjną „Dokumenty Zastrzeżone”, której celem jest poszerzenie wiedzy o potrzebie zastrzeżenia w bankach utraconych dokumentów tożsamości przez każdą osobę, której taka sytuacja się przytrafiła. Nie ma znaczenia czy stało się to w wyniku zgubienia czy kradzieży, wszyscy powinniśmy zastrzegać utracone dokumenty – niezależnie od tego czy jesteśmy już klientami jakiegoś banku, czy też nigdy z usług bankowych nie korzystaliśmy.

Kampania obejmuje promocję systemu „Dokumenty Zastrzeżone” pod względem korzyści i bezpieczeństwa osób, które utraciły dokumenty tożsamości. Istnieje bowiem możliwość uniknięcia wielu konsekwencji, które mogą się pojawić w wyniku utraty dokumentów. Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to poważny problem, mogący doprowadzić do wykorzystania naszych danych do celów przestępczych.

W systemie „Dokumenty Zastrzeżone” uczestniczą niemal wszystkie polskie banki oraz inne firmy i instytucje. Pełna lista uczestników, dla bezpieczeństwa całego systemu, jest objęta tajemnicą.

Szczegółowe informacje oraz szczegóły związane z dołączeniem do kampanii dostępne są na stronie: dokumentyzastrzezone.pl.


Utraciłeś dokumenty? Nie ryzykuj! Zastrzeż je w banku! Zadzwoń: (+48) 828 828 828.

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych. Aby dowiedzieć jak można się przed tym ochronić zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami.

Co zrobić w przypadku utraty dokumentów?
1. Natychmiast zastrzec je w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.
2. Powiadomić Policję (jeżeli dokonano kradzieży).
3. W gminie lub placówce konsularnej wyrabiamy nowy dokument.

Gdzie zastrzegać?
1. W dowolnej placówce swojego Banku.
2. Gdy ktoś nie ma rachunku bankowego, powinien iść do banku przyjmującego zastrzeżenia nie tylko od swoich klientów (aktualna lista znajduje się na stronie internetowej www.DokumentyZastrzezone.pl). Wystarczy zastrzec dokument w jednym oddziale, aby dane automatycznie trafiły do każdego banku, firmy lub instytucji korzystającej z Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.
3. Za pomocą usługi Alert Strażnik Kredytu, którą można zamówić na portalu www.bik.pl.

Jakie dokumenty zastrzegać?
1. Najważniejsze są: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, karta pobytu.
2. Dlaczego trzeba zastrzec utracone dokumenty?
3. Nie ma znaczenia, czy dokument skradziono czy zgubiono. Dziennie zdarza się kilkadziesiąt prób posłużenia się cudzym lub podrobionym dokumentem:
– wyłudzenia kredytów i pożyczek,
– wynajęcia mieszkań i pokoi hotelowych (unikanie opłat, kradzieże wyposażenia),
– kradzieże wypożyczonych samochodów lub innych rzeczy,
– zakładanie fikcyjnych firm do wyłudzania kredytów i zwrotu podatków.

Jak działa System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE?
Dane trafiają do wszystkich banków i innych uczestników systemu, np.: operatorzy telefonii komórkowych, placówki poczty, pośrednicy finansowi, agencje rozliczeniowe, firmy leasingowe, notariusze, firmy ochroniarskie, hotele, wypożyczalnie i agencje pośrednictwa sprzedaży i wynajmu nieruchomości.

Codziennie dokonuje się miliony operacji bankowych polegających m.in. na wpłatach i wypłatach pieniędzy z kont bankowych, dokonywaniu przelewów, zakładaniu rachunków, zawieraniu umów o kredyt czy pożyczkę. Niemal w każdym przypadku wymagane jest potwierdzenie tożsamości osoby zlecającej wykonanie takiej operacji.
Dbajmy o swoje dokumenty, gdyż zagubienie lub utrata któregokolwiek z nich może mieć bardzo przykre konsekwencje dla prawowitego właściciela zwłaszcza, że sposobów na wykorzystanie skradzionych dokumentów tożsamości jest wiele i wciąż pojawiają się nowe.

Źródło: Związek Banków Polskich.