Od 3 stycznia 2024 r. można się ubiegać się o wsparcie z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na inwestycje związane z prowadzeniem działalności przetwórczej i handlowej.

Pomoc w ramach działania KPO A1.4.1. Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu skierowana jest do rolników, ich małżonków i rybaków, którzy:
– prowadzą lub rozpoczynają działalność;
– podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników lub otrzymują płatności bezpośrednie;
– mają nadany numer identyfikacyjny w ewidencji producentów.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie? Jak złożyć wniosek? Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie: gov.pl/web/arimr/kpo–male-przetworstwo-nabor-wnioskow-od-2-stycznia-do-2-lutego-2024-r.

Nabór, prowadzony wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR, rozpocznie się 3 stycznia i potrwa do 5 lutego 2024 r.  Na etapie składania wniosku będzie się też można ubiegać o przyznanie 50 proc. zaliczki.

Dowiedz się więcej: gov.pl/web/rolnictwo/nabor-na-male-przetworstwo-w-ramach-kpo-rusza-3-stycznia-2024-r.

Nabór na małe przetwórstwo w ramach KPO rusza 3 stycznia 2024 r.

Nabór na małe przetwórstwo w ramach KPO rusza 3 stycznia 2024 r.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.