Realizując obowiązek wynikający z zadania 3.1.3 Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2024-2023 w załączeniu podajemy do publicznej wiadomości przekazaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie listę podmiotów podejmujących działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w tym wobec osób stosujących przemoc na terenie powiatu pajęczańskiego.

 

Plik do pobrania:
lista podmiotów podejmujących działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w tym wobec osób stosujących przemoc.