Poniżej podajemy do publicznej wiadomości ogłoszenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia  3 grudnia 2021 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały „Programu współpracy  Gminy Rząśnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku publicznego  i o wolontariacie  na rok 2022”.

Pliki do pobrania:
Zarządzenie Nr 66/2021 Wójta Gminy Rząśnia z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia  konsultacji projektu uchwały „Programu współpracy  Gminy Rząśnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku publicznego  i o wolontariacie  na  rok 2022”,
Ogłoszenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia  3 grudnia 2021 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały „Programu współpracy  Gminy Rząśnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku publicznego  i o wolontariacie  na rok 2022”,
Projekt “Programu współpracy  Gminy Rząśnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2022”,
Formularz uwag do projektu ”Programu współpracy Gminy Rząśnia  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie rok 2022″,
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.