W dniach 01.02.2023 r. – 15.02.2023 r. w Szkole Podstawowej im. Marcina Bielskiego w Białej został zorganizowany konkurs plastyczno – profilaktyczny skierowany do uczniów klas IV- VIII naszej szkoły. Warunkiem przystąpienia do konkursu było przygotowanie plakatu związanego z negatywnymi konsekwencjami wynikającymi z nadużywania alkoholu, narkotyków, nikotyny, gier komputerowych. Organizatorami konkursu były Panie: Anna Czyżycka i Justyna Stachera.

Celem konkursu było rozwijanie wyobraźni plastycznej, podnoszenie świadomości uczniów na temat skutków niezdrowego stylu życia, kształtowanie asertywności w sytuacjach ryzykownych – szkodliwych dla zdrowia, propagowanie zdrowego stylu życia oraz kreowanie wizerunku młodego człowieka wolnego od nałogów. W ocenie prac brane były pod uwagę: zgodność pracy z tematyką konkursu, kreatywność i pomysłowość i estetyka prac.

Wpłynęło 19 plakatów, z których członkowie komisji konkursowej wybrali laureatów trzech pierwszych miejsc których można poznać na stronie internetowej Szkoły: szkolabiala.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=186.

Gratulujemy!

Tekst i zdjęcia: Szkoła Podstawowa im. Marcina Bielskiego w Białej.