W ślad za pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wieluniu z dnia 6 kwietnia 2017r. Wójt Gminy Rząśnia informuje hodowców drobiu, że w związku z poprawą sytuacji epidemiologicznej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie uchylające rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Nowe przepisy zwalniają hodowców drobiu z obowiązku trzymania drobiu w zamknięciu, jednak w dalszym ciągu należy zachować szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki pozwalające na zminimalizowanie ryzyka i przeniesienia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków grypy A podtypu H5 i H7.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zakazane jest pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki, wnoszenie wożenie na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.

Hodowcy drobiu mają również obowiązek utrzymywać drób w sposób utrudniający jego kontakt z dzikimi ptakami, zgłaszać do powiatowego lekarza weterynarii miejsca, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wykluczeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych. Ponadto drób nie może mieć dostępu do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki, paszę należy przechowywać w taki sposób, aby nie miała ona styczności z dzikimi zwierzętami i ich odchodami.

Hodowcy drobiu winni również, wyłożyć maty dezynfekcyjne przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, nakładać odzież i buty ochronne, standardowo myć ręce przed wejściem do budynków inwentarskich, oczyszczać i dezynfekować sprzęt przed każdym jego użyciem oraz przeprowadzać codzienny przegląd ilości drobiu.

Pliki do pobrania:
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. (Dz. U. z 2017 r. poz. 722).