W dniu 21 stycznia 2015 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśni odebrał od Generalnego Wykonawcy firmy CLOUDMENSION Sp. z o.o. EUROAQUA Spółka komandytowa (dawniej Przedsiębiorstwo EUROAQUA Sp. z o.o.) roboty budowlane związane z przebudową budynku hydroforni wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w miejscowości Rząśnia.

W ramach umowy zostały wykonane roboty budowlane polegające na:

  • demontażu istniejącej technologii uzdatniania wody,
  • montażu nowego ciągu technologicznego uzdatniania wody,
  • wykonaniu przebudowy instalacji elektrycznej,
  • wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania,
  • wykonaniu termomodernizacji budynku wraz z wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
  • przebudowie i termomodernizacji dachu,
  • wykonaniu nowego ogrodzenia,
  • wykonaniu nowych ciągów pieszych i jezdnych z kostki brukowej oraz płyt typu JUMB,
  • czyszczeniu i malowaniu zbiorników wody uzdatnionej,
  • dostawie i montażu głębinowych pomp wody.

W ramach zadnia, którego wartość wyniosła ponad 6.000.000,00 pozyskano dofinansowanie  z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2014. Wartość dofinansowania wyniosła 3.352.404,00 zł.