Wójt Gminy Rząśnia oraz Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pajęcznie uprzejmie informują, iż w dniu 24 marca 2015 r. w godz. 8:00 – 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Rząśni odbędzie się dyżur pracownika Urzędu Skarbowego w Pajęcznie, który będzie wydawał druki zeznań podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r., przyjmował wypełnione formularze oraz służył pomocą w zakresie informacji dotyczących rozliczenia tego podatku.

Ponadto uprzejmie informujemy, iż:

1. Podatnicy opodatkowani w 2014 roku podatkiem dochodowym od osób fizycznych tj. osoby osiągające dochody ze stosunku pracy, emerytur/rent krajowych, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy akwizycyjnej, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, zasiłków z ubezpieczenia społecznego, zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów i innych oraz osoby osiągające dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej zobowiązani są do złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 roku.

2. Płatnicy, tj. pracodawcy oraz inne organy, są obowiązani przekazać podatnikowi informacje o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy lub roczne obliczenie podatku za 2014 rok (PIT-11, PIT-8C, PIT-40, PIT-R) w terminie do dnia 2 marca 2015 r.

3. Druki zeznań podatkowych można pobierać oraz składać:

a. w siedzibie Urzędu Skarbowego w Pajęcznie przy ul.1 Maja 9 w godzinach pracy tut. Urzędu tj. wt. 7:00–18:00, pon., śr., czw., pt. 7:00–15:00( Sala Obsługi Klienta ),

b. w urzędach gmin powiatu pajęczańskiego w n/w terminach:

– Urząd Gminy w Strzelcach Wielkich–  23 marca 2014 r. w godzinach 8:00 – 11:00,

– Urząd Gminy w Nowej Brzeźnicy–  23 marca 2014 r. w godzinach 11:30 – 14:30,

– Urząd Gminy w Rząśni–  24 marca 2014 r. w godzinach 8:00 – 11:00,

– Urząd Gminy w Kiełczygłowie–  24 marca 2014 r. w godzinach 11:30 – 14:30,

– Urząd Miasta i Gminy w Działoszynie–  25 marca 2014 r. w godzinach 8:00 – 11:00,

– Urząd Gminy w Siemkowicach–  25 marca 2014 r. w godzinach 11:30 – 14:30,

– Urząd Gminy w Sulmierzycach–  26 marca 2014 r. w godzinach 8:00 – 11:00.

We wskazanych terminach w siedzibach urzędów gmin będą pełnić dyżury pracownicy Urzędu Skarbowego w Pajęcznie (będzie również możliwość złożenia zeznania drogą elektroniczną).

4. W/w rozliczenia roczne można także przesyłać:

– za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Skarbowy w Pajęcznie ul. 1 Maja 9, 98-330 Pajęczno,

– drogą elektroniczną – interaktywne formularze za pomocą, których można wypełnić i wysłać zeznania roczne należy pobrać ze strony www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje z zakładki „Formularze”.

5. Wpłat należnego podatku dochodowego od osób fizycznych można dokonać w kasie Urzędu w godz. wt. 8:00-17:00, pon., śr., czw., pt. 8:00-16:00 (zastępczą obsługę kasową świadczy Bank Spółdzielczy w Pajęcznie ul. Wiśniowa 32) lub na rachunek bankowy urzędu prowadzony przez NBP Oddział Okręgowy w Łodzi nr 88101013710105202223000000.

6. Zwrot nadpłaty podatku dochodowego można otrzymać:

– za pośrednictwem banku,

– za pośrednictwem poczty (po potrąceniu opłaty pocztowej w wysokości 5,30 zł + 1 % zwracanej kwoty),

– w kasie Urzędu (zastępczą obsługę kasową świadczy Bank Spółdzielczy w Pajęcznie ul. Wiśniowa 32).

Naczelnik Urzędu Skarbowego

Dorota Jędrasiak-Matuszczyk