Przypomnienie o obowiązku składania deklaracji do CEEB

Szanowni Mieszkańcy, 
przypominamy, że od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel/Współwłaściciel lub Zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

Termin złożenia tej deklaracji upływa 30 czerwca 2022 r.

Obowiązek ten dotyczy zarówno budynków mieszkalnych jak i niezamieszkałych, lokali usługowych, które posiadają źródła ciepła o mocy do 1 MW.

Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu. Wystarczy wejść na stronę: www.zone.gunb.gov.pl, nacisnąć „Zaloguj się przez login.gov.pl, aby złożyć deklarację”, wypełnić ją i wysłać. Deklarację źródeł ciepła i paliw stałych mogą jednak złożyć przez Internet jedynie osoby, które posiadają profil zaufany albo e-dowód. System wymaga bowiem uwierzytelnienia za pomocą tych narzędzi.

Deklarację można złożyć również w Urzędzie Gminy w Rząśni. Druk deklaracji można pobrać poniżej lub otrzymać podczas osobistej wizyty w Urzędzie.

Termin złożenia deklaracji:
14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub źródła spalania paliw w przypadku nowych źródeł,
– 12 miesięcy licząc od dnia 1 lipca br. w odniesieniu do źródła ciepła lub źródła spalania paliw już istniejącego – czyli do dnia 30 czerwca 2022 r.

Wszystkie informacje można uzyskać na stronie www.zone.gunb.gov.pl.

Nie odkładajmy złożenia deklaracji na później tym bardziej, że nie przekazanie wymaganych informacji może skutkować nałożeniem kary grzywny dla osoby, która w terminie nie dopełni tego obowiązku.

Pliki do pobrania:
Instrukcja dotycząca składania deklaracji w wersji elektronicznej,
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Formularz A,
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Formularz A – przykład wypełnionej deklaracji,
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Formularz B,
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Formularz B – przykład wypełnionej deklaracji,
Ulotka informacyjna dotycząca Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Przypomnienie o obowiązku składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Przypomnienie o obowiązku składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków