Informacja o przeglądzie instalacji solarnych

Uprzejmie informuję, że zgodnie z zapisami umowy zawartej między Gminą Rząśnia, a firmą ECO-TEAM Sp. z o.o. Sp. K. ul. Jagiełły 60, 42 – 202 Częstochowa, Wykonawca rozpocznie realizację przeglądów serwisowych instalacji solarnych zamontowanych 2018 roku w ramach projektu pn. „Słoneczne Dachy Gmin Rząśnia i Lgota Wielka”.

Przeglądy serwisowe będą wykonywane przez Firmę:  ECO-TEAM Sp. z o.o. Sp. K. ul. Jagiełły 60, 42 – 202 Częstochowa i realizowane będą w okresie  od 2 września 2019 r.  

Przegląd serwisowy jest całkowicie bezpłatny.

Termin przeglądu serwisowego będzie uzgodniony z Państwem telefonicznie lub osobiście. Jednocześnie informuję, że każdy przychodzący do Państwa pracownik musi posiadać przy sobie imienny identyfikator z pieczątką firmy lub Urzędu Gminy. W przypadku wątpliwości, tożsamość pracownika można potwierdzić telefonując do Urzędu Gminy w Rząśni.

Po zakończeniu  przeglądu serwisowego  otrzymają Państwo do podpisu protokół stwierdzający sprawność instalacji.   

Wójt Gminy Rząśnia

(-) Tomasz Stolarczyk

 

Plik do pobrania:
informacja Wójta Gminy Rząśnia dotycząca przeglądu instalacji solarnych.