Informacja dotycząca stypendiów dla studentów

Gminny Zespół Oświaty w Rząśni informuje, że do dnia 31 października 2019 r. należy składać wnioski o stypendium Wójta Gminy Rząśnia za wyniki w nauce dla  studentów i słuchaczy szkół policealnych z terenu Gminy Rząśnia.

Wnioski do odebrania w siedzibie GZO w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  w Rząśni (II piętro). Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z uczelni o wysokości średniej ocen za rok akademicki 2018/2019. Wymagana średnia od  4,20 .
Tel. kontaktowy: 44 631- 71 – 26.

 

Źródło: Gminny Zespół Oświaty w Rząśni.