Informacja dotycząca stypendiów dla studentów

Gminny Zespół Oświaty w Rząśni informuje, że do 31 października br. można składać wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy Rząśnia za rok akademicki 2020/2021, dla studentów dziennych i zaocznych szkół wyższych oraz uczniów szkół policealnych, zameldowanych na terenie Gminy Rząśnia.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości średniej ocen i zaświadczenie o ukończeniu nauki lub kserokopia dyplomu (dotyczy osób, które ukończyły naukę. Kopię można zrobić na miejscu).
Średnia ocen min. 4,20

Telefon kontaktowy: 44 631 – 71 – 26.

 

Plik do pobrania:
wniosek o przyznanie stypendium Wójta Gminy Rząśnia dla studentów studiów dziennych, zaocznych oraz wieczorowych szkół wyższych mających stałe miejsce zamieszkania na terenie Gminy Rząśnia.