Wójt Gminy Rząśnia oraz Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pajęcznie ponownie informują, iż w dniu  2 marca 2012 r. w godzinach 8:00 – 11:00  w siedzibie Urzędu Gminy w Rząśni odbędzie się dyżur pracownika Urzędu Skarbowego w Pajęcznie, który będzie wydawał druki zeznań podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r., przyjmował wypełnione formularze oraz służył pomocą w zakresie informacji dotyczących rozliczenia tego podatku.

Ponadto uprzejmie informujemy, iż:
1. Podatnicy opodatkowani w 2011 roku podatkiem dochodowym od osób fizycznych tj. osoby osiągające dochody ze stosunku pracy, emerytur/rent krajowych, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy akwizycyjnej, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, zasiłków z ubezpieczenia społecznego, zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów i innych oraz osoby osiągające dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej zobowiązani są do złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w terminie do dnia 30 kwietnia 2012 roku.

2. Płatnicy tj. pracodawcy oraz inne organy, którzy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu informacje o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2011r. (PIT-11, PIT-40) w terminie do dnia 29 lutego 2012 r.

3.Druki zeznań podatkowych można pobierać oraz składać:
a) w siedzibie Urzędu Skarbowego w Pajęcznie przy ul.1 Maja 9 w godzinach pracy tut. Urzędu tj. pon., śr., czw., pt. 700–1500, wt. 700–1800 ( Sala Obsługi Klienta ),
b) w urzędzie Gminy w Rząśni w podanym wyżej terminie.

4. W/w rozliczenia roczne można także przesyłać:
– za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Skarbowy w Pajęcznie, ul. 1 Maja 9, 98-330 Pajęczno,
– drogą elektroniczną – interaktywne formularze za pomocą, których można wypełnić i wysłać zeznania roczne należy pobrać ze strony www.e-deklaracje.gov.pl z zakładki „Formularze”.

5. Wpłat należnego podatku dochodowego od osób fizycznych można dokonać w kasie Urzędu Skarbowego w godz. wt. 800-1700, pon., śr., czw., pt. 800-1600 (zastępczą obsługę kasową świadczy Bank Spółdzielczy w Pajęcznie ul. Wiśniowa 32) lub na rachunek bankowy urzędu prowadzony przez NBP Oddział Okręgowy w Łodzi nr 88101013710105202223000000.

6. Zwrot nadpłaty podatku dochodowego można otrzymać:
–  za pośrednictwem banku,
–  za pośrednictwem poczty (po potrąceniu opłaty pocztowej w wysokości 5,20 zł + 1 % zwracanej kwoty),
–  w kasie Urzędu Skarbowego (zastępczą obsługę kasową świadczy Bank Spółdzielczy w Pajęcznie ul. Wiśniowa 32).