Wójt Gminy Rząśnia oraz Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pajęcznie uprzejmie informują, iż w dniu 15 marca 2017 r. w godz. 13:00 – 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Rząśni odbędzie się dyżur pracownika Urzędu Skarbowego w Pajęcznie, który będzie wydawał druki zeznań podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 r., przyjmował wypełnione formularze oraz służył pomocą w zakresie informacji dotyczących rozliczenia tego podatku. Ponadto, aby upowszechnić system „e-Deklaracje”, a w tym Portal Podatkowy, udostępnimy podatnikom możliwość złożenia zeznań podatkowych w formie elektronicznej.
Ponadto uprzejmie informujemy, iż:
1. Podatnicy opodatkowani w 2016 roku podatkiem dochodowym od osób fizycznych tj. osoby osiągające dochody ze stosunku pracy, emerytur/rent krajowych, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy akwizycyjnej, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, zasiłków z ubezpieczenia społecznego, zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów i innych oraz osoby osiągające dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej zobowiązani są do złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w terminie do dnia 2 maja 2017 roku.
2. Płatnicy, tj. pracodawcy oraz inne organy, są obowiązani przekazać podatnikowi informacje o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy lub roczne obliczenie podatku za 2016 rok (PIT-11, PIT-8C, PIT-40, PIT-R) w terminie do dnia 28 lutego 2017 roku.
3. Druki zeznań podatkowych można pobierać oraz składać:
a. w siedzibie Urzędu Skarbowego w Pajęcznie przy ul.1 Maja 9 w godzinach pracy tut. Urzędu tj. wt. 7:30–18:00, pon., śr., czw., pt. 7:30–16:00 (Sala Obsługi Klienta ),
b. w urzędach gmin powiatu pajęczańskiego w n/w terminach:
– Urząd Gminy w Nowej Brzeźnicy – 13 marca 2017 r. w godzinach 8:00 – 10:00,
– Urząd Gminy w Strzelcach Wielkich – 13 marca 2017 r. w godzinach 10:30 – 12:30,
– Urząd Gminy w Sulmierzycach – 13 marca 2017 r. w godzinach 13:00 – 15:00,
– Urząd Gminy w Siemkowicach – 15 marca 2017 r. w godzinach 8:00 – 10:00,
– Urząd Gminy w Kiełczygłowie – 15 marca 2017 r. w godzinach 10:30 – 12:30,
– Urząd Gminy w Rząśni – 15 marca 2017 r. w godzinach 13:00 – 15:00,
– Urząd Miasta i Gminy w Działoszynie – 16 marca 2017 r. w godzinach 8:00 – 10:00.
We wskazanych terminach w siedzibach urzędów gmin będą pełnić dyżury pracownicy Urzędu Skarbowego w Pajęcznie (będzie również możliwość złożenia zeznania drogą elektroniczną).
4. W/w rozliczenia roczne można także przesyłać:
– za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Skarbowy w Pajęcznie ul. 1 Maja 9, 98-330 Pajęczno,
– drogą elektroniczną – interaktywne formularze za pomocą, których można wypełnić i wysłać zeznania roczne należy pobrać ze strony www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje z zakładki „Formularze”.

Naczelnik Urzędu Skarbowego

Dorota Jędrasiak-Matuszczyk