Uprzejmie informujemy, iż od najbliższej soboty, tj. 20 lipca 2013 r.  w pełnym wymiarze pracę rozpocznie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który mieści się w Rząśni (Nr 78B) w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków (jadąc od centrum Rząśni w kierunku Zielęcina skręcamy w trzecią ulicę z prawej strony).

Punkt ten będzie świadczył usługi od wtorku do piątku od godz. 14:00 do godz. 18:00 oraz w soboty od godziny 8:00 do 16:00.

Przypominamy, iż  w punkcie tym mieszkańcy w ramach ponoszonej opłaty, będą mogli oddać następujące rodzaje odpadów:
• nadwyżkę odpadów, które odbierane są z nieruchomości z pojemników,
• odpady zielone (resztki roślin pokojowych i kwiatów ciętych, części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zieleni, skoszona trawa, chwasty),
• odpady wielkogabarytowe (stoły szafy, sofy, krzesła, wanny, dywany, materace itp.),
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (sprzęt AGD, RTV, komputery, telefony, kopiarki, itp.),
• zużyte baterie i akumulatory,
• zużyte świetlówki w tym zawierające rtęć,
• chemikalia (resztki farb, lakierów, zużyte oleje, środki ochrony roślin i opakowania po nich itp.),
• zużyte opony,
• odpady budowalano – rozbiórkowe pochodzące z remontów,
• popioły.

Mapka dojazdu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (kliknij aby powiększyć):

mapka_dojazdu_pszok-t.jpg