Zabiegi środkami ochrony roślin? Tak, ale tylko zgodnie z przepisami prawa!

W związku z wejściem w życie ustawy z 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 od 4 maja 2023 przywrócone zostają obowiązki w zakresie badań opryskiwaczy oraz szkoleń w zakresie środków ochrony roślin.

BADANIA OPRYSKIWACZY
– nowy sprzęt nie później niż po upływie 5 lat od dnia jego nabycia,
– następne badanie w odstępach czasu nie dłuższych niż 3 lata.

SZKOLENIE W ZAKRESIE STOSOWANIA Ś.O.R
– obowiązkowe dla każdej osoby wykonującej zabiegi wyżej wymienionym sprzętem,
– zaświadczenie o ukończeniu takiego szkolenia zachowuje ważność przez okres 5 lat od dnia ukończenia szkolenia.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi udostępnia na stronie internetowej http://piorin.gov.pl/wiorin/lodzkie/ w zakładce rejestry i ewidencje listę podmiotów prowadzących badania w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin oraz podmiotów prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin.

KARA GRZYWNY – MANDAT?
Kontrola stosowania środków ochrony roślin należy do kompetencji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa. W przypadku nieprzestrzegania przepisów prawa w zakresie prawidłowego stosowania środków ochrony roślin na rolnika może zostać nałożona kara grzywny zgodnie z ustawą z 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin.

Komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa