Urząd Gminy w Rząśni informuje, że w dniach od 3 sierpnia 2009 r. do 7 sierpnia 2009 r. będą wykonywane przeglądy stanu trwałych uzytków zielonych w celu określenia aktualnego zasięgu leja depresji PGE KWB Bełchatów S. A. oraz jego ujemnego wpływu na planowanie łąk w drugim pokosie.

Przeglądu dokonają pracownicy Wielkopolsko – Pomorskiego Ośrodka Badawczego Instututu Melioracji i Użytków Zielonych w Bydgoszczy.