Z radością informujemy, iż Zarząd Województwa Łódzkiego postanowił przyznać naszej Gminie dofinansowanie na budowę kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Rząśni w wysokości 600 tys. zł. Fundusze te pochodzą ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Nadmienić też należy, że przedmiotowa inwestycja będzie również dofinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (wniosek został złożony przez Gminę Rząśnia za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”, której nasza Gmina jest członkiem) w przewidywanej kwocie ok. 500 tys. zł.

Planowany koszt całej inwestycji obejmującej m. in. wykonania boiska do piłki nożnej w zakresie nawierzchni trawiastej, bieżni tartanowej i urządzeń lekkoatletycznych, trybun z pochylnią dla osób niepełnosprawnych, boiska do siatkówki plażowej, instalacji oświetleniowej i monitoringu, zagospodarowanie i odwodnienie kompleksu oraz ogrodzenie kompleksu to około 2,5 miliona zł.