Szkolenie z zakresu wdrażania LSR

Serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru należącego do “Krainy Wielkiego Łuku Warty” na szkolenie z zakresu wdrażania LSR, jej głównych celach zasadach przyznawania pomocy które odbędzie się dnia 23.10.2018 r. o godz. 10:00 w s sali konferencyjnej Stowarzyszenia LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” ul. Wieluńska 11, 98-320 Osjaków.

W programie:
– poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o LSR, jej głównych celach, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji , które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR”.
– poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o głównych zasadach interpretacji poszczególnych kryteriów oceny używanych przez radę LGD .
– procedury naboru wniosków dla projektów Grantowych i innych, realizacja wskaźników z LSR.
– omówienie wniosków dla potencjalnych beneficjentów .

 


Szkolenie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROW na lata 2014-2020.Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.